Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА www.aptekabio.com

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате тeзи уеб сайтове. Ако използвате тези уеб сайтове се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте тези уеб сайтове! Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "CE ДИЗАЙН" ЕООД (наричан по-долу cedesign.bg от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн alfamedika.com и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от "CE ДИЗАЙН" ЕООД (наричани за краткост Услуги). Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на cedesign.bg (с изключение на линка към настоящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. "СЕ ДИЗАЙН" ЕООД е дружество, регистрирано в регистъра на търговските дружества към Агенцията по вписванията, ЕИК 203026269, със седалище и адрес на управление в гр.София, ж.к. Сердика, бл. 22

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА НА cedesign.bg 

Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са" и това, че cedesign.bg не поема никаква отговорност за ненавременността, изтриването или невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултат на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че вследствие на използването на този Сайт или материали от него, се доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

cedesign.bg само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.

РЕГИСТРАЦИЯ. За да получите правото да извършвате валидни заявки за закупуване на предлаганите от cedesign.bg стоки, е необходимо първо да се регистрирате.

За да се регистрирате трябва да изберете уникално потребителско име и парола, както и да посочите адрес за доставка, име и фамилия, e-mail, телефон(и) за връзка, при което Вашите данни ще бъдат запаметени в нашата система.

След успешна регистрация и съхраняване на Вашите данни в системата, при всяка отделна поръчка, Вие ще имате възможност да промените Вашия телефон за контакт и адрес за доставка, както и да посочите Ваш представител, който да приеме поръчката – ако това е необходимо.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ.

При използването на Сайта, Потребителят се съгласява:

a) да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни);

б) да внася при нужда промени в тези Лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, cedesign.bg има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите Потребители, cedesign.bg, уведомява родителите, че материалите и услугите са предоставени за най-широка публика и че определянето на подходящите стоки, услуги или материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.

ДОСТЪП, ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА, СИГУРНОСТ. Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на своите потребителско име и парола. С използването им декларира, че той лично и от свое име е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите потребителско име и парола.

Потребителят се съгласява да уведоми незабавно cedesign.bg за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола и или за всяко друго нарушаване на сигурността.

В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, cedesign.bg автоматично ще изпрати e-mail съобщение, съдържащо регистрираното потребителско име и парола на предоставения от потребителя в процеса на регистрация адрес за електронна поща (email).

cedesign.bg не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

ЗАЩИТА И ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на alfamedika.com при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези Лични данни.

Приемайки настоящите условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от cedesign.bg по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на cedesign.bg 

Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват от cedesign.bg единствено за обслужване на Потребителя – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с Потребителя в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката.

cedesign.bg изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

aptekabio.com гарантира, че предоставените от Потребителя Лични данни, в това число IP адреси няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен в случаите предвидени в действащото законодателство.

Потребителите, абонирани за информационния ни бюлетин, могат да прекратят абонамента си по всяко време. Потребителският акаунт на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на cedesign.bg, заедно с прилежащите към него данни, по всяко време при желание от страна на Потребителя.

ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

При никакви обстоятелства cedesign.bg няма да отговаря за каквото и да е съдържание, създадено от Потребителите, включително за грешки или пропуски в него и/или за каквито и да са вреди, произтекли в резултат на използването на такова съдържанието, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез Сайта.

Потребителят се съгласява да НЕ използва Сайта на cedesign.bg, за да:

а) формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;

б) създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън Сайта, както и да публикува интернет адреси, сочещи към страници и услуги извън Сайта;

в) причинява вреда на децата по какъвто и да е начин;

д) фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на съдържание, като такова, което се предава чрез Сайта;

е) да формулира, изпраща, публикува или използва по друг начин съдържание, което нарушава каквото и да е право върху интелектуална собственост на която и да е страна;

ж) да формулира, изпраща, публикува или използва по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam или да формулира, изпраща, публикува или използва друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

з) да нарушава нормалната работа на другите ползватели на Сайта, да пречи за предоставяне на услугите на Сайта или  да нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите на Сайта

и) да преследва или по друг начин да безпокои друг Потребител и/или да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители. cedesign.bg си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до Сайта на потребители, които еднократно или системно нарушават изброените по-горе изисквания за поведение на потребителите.

cedesign.bg си запазва правото да редактира и премахва информация или съдържание, предоставени от Потребителя в нарушение на изброените по-горе изисквания за поведение на потребителите.

ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ.

Материалите или съдържанието на този Сайт са под закрилата на приложимото законодателство и всяко тяхно непозволено използване може да доведе до нарушение на приложимото законодателство в областта на авторското и сродните му права, правата върху търговски марки или други законови разпоредби.

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или сродни на авторското права, cedesign.bg не предоставя никакви допълнителни права за използване или разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

Всички предлагани от cedesign.bg стоки или услуги, защитени от Закона за авторското право и сродните му права се предлагат в оригиналния си вид, опаковка и носител, без никакво въздействие от страна на cedesign.bg и според лицензите и правата за разпространение, дадени от производителите и/или дистрибуторите им за България.

ПРЕПРАТКИ ОТ И КЪМ cedesign.bg и aptekabio.com

Предоставените препратки на Сайта на cedesign.bg към сайтове, собственост на трети лица са публикувани единствено и само за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка, потребителите не използват услуга, предоставена от alfamedika.com и след използването на препратката настоящите Общи условия губят сила.

cedesign.bg не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях и/или за тяхното съдържание. По този начин cedesign.bg по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на потребителите, нито информацията, публикувана в тях. Посещението и всички рискове, свързани с него, на такъв сайт е изцяло отговорност на потребителя.

ПРЕДСТАВЯНИ СТОКИ И УСЛУГИ НА САЙТА.

В страницата на всяка стока, представена в Сайта са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта.

cedesign.bg не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не касаят основните й характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. cedesign.bg си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на английски език, когато:

а) съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

б) няма общоприета еднозначна терминология на български език;

в) самата стока е носител на информация на английски език.

Всички посочени на Сайта цени са в български лева с включен ДДС.

В случай, че стоката има няколко модификации, на Сайта са посочени цените за всяка от модификациите.

cedesign.bg има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени.

Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като aptekabio.com не поема отговорност да ги актуализира. Част от информацията, публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

ПОРЪЧКА И ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКА И/ИЛИ УСЛУГА, ПРЕДСТАВЕНА В cedesign.bg.

След регистрацията си на Сайта, Потребителят има право да поръчва стоки и услуги представяни от cedesign.bg. При правене на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти.

По всяко време преди завършването на поръчката Потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги. Състоянието на текущата, както и на предишни поръчки, можете да следите и от Вашия профил.

При направа на поръчка на Сайта Потребителят влиза в договорни отношения със cedesign.bg, касаещи конкретната покупка, които са покрити от настоящите Общи условия. Поръчката се смята за направена:

а) за потребители пазаруващи за пръв път - при потвърждаване на направената поръчка следвайки инструкциите в Сайта;

б) за потребители пазаруващи повече от веднъж - при направата на поръчка.

cedesign.bg има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата.

При допуснати технически грешки в публикуването на Сайта, cedesign.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл. 66, ал.2 от Закона за защита на потребителите/ЗЗП.

ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:

1. Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност; В този случай ние ще установим контакт с Вас в най-кратък срок.

2. Не е извършено плащане (забавяне на плащането) от страна на Потребителя, ако е избрал банков превод.

3. Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка.

4. Липса на телефон за контакт с потребителя.

При възникване на проблеми с доставката по наша вина всички допълнителни разходи са за наша сметка. Във всички останали случаи последващото изпращане на пратката ще бъде за Ваша сметка.

ДОСТАВКА НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ.

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. cedesign.bg си запазва правото да удължава посочените срокове с до 5 дни без да информира предварително Потребителят, и да удължава сроковете над 5 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

cedesign.bg си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя начина на доставка.

Разходите по доставката са за сметка на Потребителя

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

  1. Плащане при доставка (наложен платеж): При получаване на стоката плащате дължимата сума на куриера.
  2. Плащане по банков път: Заплащането на дължимата сума се извършва чрез банков превод в указаната от aptekabio.com банкова сметка; При получаване на стоката не дължите плащане на куриера. (предстои активиране)

ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА.

Потребителят има право да върне закупената от него стока в рамките на 7 работни дни от датата на закупуването й. За целта предметът на сделката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП. Трябва да бъде информиран за решението за отказ по електронната поща на адрес: office@aptekabio.com

КОМУНИКАЦИЯ СЪС САЙТА.

Потребителят има право да отправи всички свои искания, въпроси или оплаквания към наш сътрудник посредством електронната поща на Сайта на адрес office@aptekabio.com Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ДРУГИ.

cedesign.bg има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без предварително известяване.

cedesign.bg си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

Предвид международния характер на мрежата Интернет и че cedesign.bg е свързан с тази мрежа cedesign.bg не гарантира, че потокът информация към и от cedesign.bg няма да бъде следен и записван от трети страни, освен в случаите, в които се използва SSL (криптирана връзка), при която защитата на връзката се осъществява, съгласно международния SSL сертификат.

cedesign.bg управлява този Сайт от офисът си в София, България.

cedesign.bg не декларира, че материалите, стоките или услугите в този Сайт са подходящи, достъпни или възможни за използване извън територията на България.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите.

При използване услугите на cedesign.bg, Потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия. ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА aptekabio.com С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА aptekabio.com (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ), СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

Последна актуализация на 04. 2013.г.